Binární obchodování párů

Binární obchodování párů
Binární obchodování párů

Kromě běžných typů binárních opcí můžete obchodovat i tak zvané páry, kdy je rozhodující relativní výkonnost dvou odlišných podkladových aktiv. Z toho vyplývá, že se jedná obchodování vhodné spíš pro pokročilé obchodníky, v začátcích je lepší se soustředit na běžné binární opce, u kterých odhadujete směr pohybu ceny jen na jednom trhu.

A jak funguje binární obchodování párů? Broker vám nabídne různé páry podkladových aktiv, jako třeba akcie dvou společností nebo třeba dvě komodity. A vaším úkolem bude správně předpovědět, kterému z podkladových aktiv se bude v rámci daného páru dařit lépe v určitém časovém úseku.

Příklad: zvolíte si pár Peugeot vs. Renault. V tomto případě půjde o akcie automobilek Peugeot a Renault, přičemž vaším úkolem bude určit, kterým akciím se bude dařit lépe ve vzájemném srovnání. To znamená, které akcie víc posílí, nebo méně ztratí. Pokud například Peugeot posílí o 1 procento a akcie Renaultu o 0,8 procenta, vyhrává Peugeot. Jde o srovnání relativní výkonnost v procentech. Vaším úkolem při binárním obchodování párů je tedy správně předpovědět vítěze.

Stejně jako u běžných binárních opcí je rozhodující splatnost (expirace) daného páru. Které akcie (či jiná podkladová aktiva) získaly více, se vždy posuzuje v určitou dobu. Může to být třeba za hodinu, na konci dne nebo třeba na konci měsíce. Pokud se tedy vrátíme k předchozímu příkladu, který je zachycen i na obrázku, tak obchodní otázka zní: Bude se dnes dařit lépe akciím Peugeotu nebo Renaultu? A výsledek obchodu se bude posuzovat v 17:40 – to je expirace daného páru.

Tímto způsobem můžete obchodovat páry akcií různých společností, ale také třeba páry, ve kterých se bude srovnávat výkonnost akcií jedné společnosti s výkonností burzovního indexu, další možností jsou pak třeba páry komodit, jako je pár zlato vs. stříbro, u kterého bude důležité, který kov si připíše větší procentuální zisky.

Páry můžete obchodovat s pevnou a předem danou návratností, která se stejně jako u binárních opcí pohybuje kolem 80 procent, nebo s proměnlivou procentuální návratností, která se mění v závislosti na pohybech cen podkladových aktiv.

Nakonec nám zbývá odpovědět na otázku, kde můžete páry obchodovat? Specialistou v tomto oboru je broker StockPair, který nabízí nejvíc párů s různými splatnostmi, kromě toho u něj můžete obchodovat i běžné binární opce. Ale několik základních párů nabízejí i někteří klasičtí brokeři binárních opcí, jako je TopOption.

Binární obchodování párů – obchodní platforma StockPair

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someoneDigg thisShare on StumbleUponBuffer this pageFlattr the authorShare on RedditShare on TumblrShare on Yummly

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *