Binární obchodování párů

Binární obchodování párů
Binární obchodování párů

Kromě běžných typů binárních opcí můžete obchodovat i tak zvané páry, kdy je rozhodující relativní výkonnost dvou odlišných podkladových aktiv. Z toho vyplývá, že se jedná obchodování vhodné spíš pro pokročilé obchodníky, v začátcích je lepší se soustředit na běžné binární opce, u kterých odhadujete směr pohybu ceny jen na jednom trhu.

A jak funguje binární obchodování párů? Broker vám nabídne různé páry podkladových aktiv, jako třeba akcie dvou společností nebo třeba dvě komodity. A vaším úkolem bude správně předpovědět, kterému z podkladových aktiv se bude v rámci daného páru dařit lépe v určitém časovém úseku.

Příklad: zvolíte si pár Peugeot vs. Renault. V tomto případě půjde o akcie automobilek Peugeot a Renault, přičemž vaším úkolem bude určit, kterým akciím se bude dařit lépe ve vzájemném srovnání. To znamená, které akcie víc posílí, nebo méně ztratí. Pokud například Peugeot posílí o 1 procento a akcie Renaultu o 0,8 procenta, vyhrává Peugeot. Jde o srovnání relativní výkonnost v procentech. Vaším úkolem při binárním obchodování párů je tedy správně předpovědět vítěze.

Stejně jako u běžných binárních opcí je rozhodující splatnost (expirace) daného páru. Které akcie (či jiná podkladová aktiva) získaly více, se vždy posuzuje v určitou dobu. Může to být třeba za hodinu, na konci dne nebo třeba na konci měsíce. Pokud se tedy vrátíme k předchozímu příkladu, který je zachycen i na obrázku, tak obchodní otázka zní: Bude se dnes dařit lépe akciím Peugeotu nebo Renaultu? A výsledek obchodu se bude posuzovat v 17:40 – to je expirace daného páru.

Tímto způsobem můžete obchodovat páry akcií různých společností, ale také třeba páry, ve kterých se bude srovnávat výkonnost akcií jedné společnosti s výkonností burzovního indexu, další možností jsou pak třeba páry komodit, jako je pár zlato vs. stříbro, u kterého bude důležité, který kov si připíše větší procentuální zisky.

Páry můžete obchodovat s pevnou a předem danou návratností, která se stejně jako u binárních opcí pohybuje kolem 80 procent, nebo s proměnlivou procentuální návratností, která se mění v závislosti na pohybech cen podkladových aktiv.

Nakonec nám zbývá odpovědět na otázku, kde můžete páry obchodovat? Specialistou v tomto oboru je broker StockPair, který nabízí nejvíc párů s různými splatnostmi, kromě toho u něj můžete obchodovat i běžné binární opce. Ale několik základních párů nabízejí i někteří klasičtí brokeři binárních opcí, jako je TopOption.

Binární obchodování párů – obchodní platforma StockPair

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *