Binární opce nejsou jen o vstupech

Na úspěšnost při obchodování binárních opcí má nemalý vliv volba výstupů z obchodů neboli splatnosti.

V našich článcích o binárním obchodování často zmiňujeme, že jednou z hlavních výhod je potřeba se soustředit na vstupy do obchodů, protože jsou výstupy předem dány. To je ale určité zjednodušení, které teď uvedeme na pravou míru.

Podle našeho názoru pořád platí, že zejména začátečníci by neměli používat předčasné ukončení obchodů. Důvodů je hned několik. Především je to proměnná, se kterou se velmi těžko pracuje v testech na historických datech, navíc nováčci mají tendenci předčasný odprodej používat zbrkle, takže tak často ukončí jinak ziskové obchody.

Volba expirace

Proto se dá říct, že jakmile otevřete obchod s binární opcí, je jeho konec předem dán jeho splatností. Proto se při budování strategie dá postupovat tím způsobem, že svůj nápad na vstupy spojíte se splatností, která bude pokaždé stejná. To je významné usnadnění při testech.

Cílem tohoto článku je ale upozornit, že tento zdánlivě malý krok je velmi důležitý. Svým způsobem má podobné dopady jako volba velikosti stop lossu u tradičního obchodování. Protože sice můžete trend a směr pohybu ceny odhadnout správně, ale například volbou příliš krátké splatnosti se může stát, že při uzavření obchodu bude cena zrovna v korekci, která pro vás bude znamenat neúspěšný obchod.

Podle našich zkušeností platí, že čím kratší splatnost zvolíte, tím je toto nebezpečí větší. Trhu byste měli nechat prostor na „dýchání“, aby cena udělala svůj pohyb i s korekcemi, které se dají očekávat.

Na druhé straně ale příliš dlouhá splatnost může také škodit. V každém případě byste si měli zkontrolovat, jestli vám do splatnosti opce nezasáhne vyhlášení nějaké důležité zprávy. Čím déle v obchodě budete, tím větší riziko, že se objeví nějaký fundament, který cenový pohyb otočí. A v dnešní turbulentní době s Brexitem a Trumpem bývá takových fundamentů nepříjemně mnoho.

Opět podle našich zkušeností může být rozumnou volbou expirace menší násobek time framu, podle kterého obchodujete. Například když obchodujete podle pětiminutových grafů, splatnost 15 – 20 může být ta správná. Nebo u 15minutových grafů splatnost 30 až 60 minut.

Tímto dáte trhu prostor postupovat daným směrem i s případnými korekcemi. Je ale nutné dodat, že se nejedná o žádné zlaté pravidlo, zcela jistě je ovlivněno typem vstupů, které jsou u každého obchodníka individuální. Někdo jiný se může trefovat do pohybů, které potřebují podstatně delší dobu na jasnou realizaci. Nebo třeba s opcemi „skalpujete“ s mnohem kratšími splatnostmi.

Hlavním vodítkem pro volbu splatnosti tak musí být testy vlastních vstupů. Podstatné je tento aspekt obchodní strategie nezanedbat a spočítat si výsledky s různými expiracemi. Máme zato, že volba splatnosti nemá tak velký vliv jako velikost stop lossu u ostatních investičních nástrojů, nicméně důležitá určitě je. Binární opce tedy nejsou jen o vstupech do obchodů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *