Co na binární opce říká ČNB

Česká národní bankaČeská národní banka se k binárním opcím vyjádřila podle očekávání tak, že je považuje za investiční nástroj. Její vysvětlení je ale delší, proto se pojďme podívat na některé zajímavé body.

ČNB: „Důležitým aspektem při investování do binárních opcí je, že na rozdíl od např. akcií či dluhopisů, u nichž je možné pravděpodobnost úspěchu investice zvýšit vhodnou analýzou dostupných dat, binární opce bývají obvykle založeny na velmi krátkých dobách do expirace. Zpracování analýzy relevantních dat proto není zpravidla možné. Obecně je úspěšnost investování do binárních opcí podmíněna použitím pokročilých statistických a matematických metod, které běžnému investorovi zpravidla nejsou dostupné.“

V tomto svém vyjádření ČNB potvrzuje to, co v našich článcích zastáváme dlouhodobě, a tedy že obchodování opcí s velmi krátkou dobou expirace (typicky minutové opce) je velmi riskantní. Ovšem s ČNB se rozcházíme v názoru na důvod. Podle nás není důvodem nemožnost zpracovat analýzu relevantních dat, technická analýza nám to umožní, ale důvodem je podle nás to, že kam se cena pohne v příští minutě, prostě není možné dlouhodobě odhadovat s potřebnou úspěšností.

Pro takhle krátké časové intervaly je na burzách typický cenový šum, tedy malé a poměrně nenadálé výkyvy oběma směry. V dnešní době, kdy burzám dominuje High Frequency Trading, je o to těžší se snažit předpovídat vývoj tohoto šumu způsobený převážně automatickými systémy na velmi krátkodobé obchodní pozice.

Proto je podle nás lepší obchodovat binární opce s delší splatností, alespoň 15 minut. Čím delší splatnost a vyšší časový rámec grafů, na které koukáte, tím méně šumu a tím lépe se pohyby čtou a předpovídají.

ČNB: „Ačkoliv nelze zcela předjímat úspěšnost jednotlivých investorů, neboť nelze vědět, jakými odbornými znalostmi a zkušenostmi a jakým technickým a analytickým vybavením disponují, tak toliko na podkladě pravděpodobnosti v dlouhé řadě se pravděpodobnost úspěchu nebo neúspěchu investora bude blížit 50 %. V případě opcí s 50% pravděpodobností pak platí, že jakýkoliv poplatek a jakkoliv nevýhodný poměr prémie a potenciálního zisku vede v delším časovém období ke ztrátám investora.“

Také s tímto prohlášením si dovolíme částečně souhlasit a nesouhlasit. Pravděpodobnost úspěchu 50:50 platí pro náhodné vstupy bez jakékoliv strategie. Proto vždy zdůrazňujeme, že je třeba se na živé obchodování binárních opcí nejdříve připravit získáním teoretických znalostí a vybudováním vlastní obchodní strategie, kterou řádně otestujeme na demo účtu.

Až když máme testováním potvrzené, že dosahujeme potřebné úspěšnosti, jež vede k ziskům, můžeme přejít na živé obchodování.

ČNB: „Považujeme také za potřebné zmínit, že poskytování hlavních investičních služeb k derivátovým investičním nástrojům, a tedy i k binárním opcím, je vyhrazeno zejména obchodníkům s cennými papíry (§ 4a a § 5 odst. 1 ZPKT), když investiční zprostředkovatelé ani jejich vázaní zástupci nejsou k poskytování nebo zprostředkování těchto investičních služeb oprávněni (§ 29 odst. 1 a § 32a odst. 1 ZPKT).“

Tady nemůžeme než souhlasit, ostatně od samého začátku říkáme, že velmi doporučujeme obchodovat jen u regulovaných brokerů binárních opcí, kteří mají potřebné oprávnění od ČNB.

V další části svého vysvětlení ČNB vyslovuje tezi, že většina neprofesionálních zákazníků brokerů přistoupí k obchodování nevybavena potřebnými odbornými znalostmi a zkušenostmi. V tomto se můžeme jen vrátit k tomu, což jsme již v tomto článku uvedli, a tedy že před začátkem živého obchodování je třeba se potřebnými znalostmi a zkušenostmi vybavit učením a testováním.

3 thoughts on “Co na binární opce říká ČNB

  1. Dobrý den, měla bych jeden dotaz. Tady v článku (i v jiných) píšete, že je třeba vybudovat si strategii, vybavit se znalostmi a zkušenostmi, dlouho trénovat na demo účtu a teprve pak je možné ziskově obchodovat. Dokonce ČNB tvrdí, že vydělávat na binárních opcích není nic jednoduchého. Ale v článku, ve kterém píšete o možných ziscích z obchodování binárních opcí, tvrdíte, že jste týden obchodovali jen podle grafů z obchodní platformy a vybírali jste ty, které trendují a že za ten týden jste při stodolarových investicích měli zisk přes 500 dolarů. Takové zisky by pro mne byly naprosto dostačující, takže se chci zeptat, jak to tedy ve skutečnosti je. Je pro ziskové obchodování potřeba budovat strategie a trénovat, anebo je možné najít na obchodní platformě trendující graf a vstoupit do obchodu? Pokud je tomu tak, proč naprostá větština traderů binárních opcí končí v mínusu?

    1. Dobrý den, v těch článcích s ukázkovými výsledky také píšeme, že máme dlouhodobé zkušenosti s obchodováním, proto jsou naše šance na obchodování částečně podle citu mnohem větší než u začátečníků. Začátečníci by měli mít robustní a řádně ostestovaný systém, který si postavili. Po mnoha letech zkušeností svůj přístup můžete upravovat více směrem k diskrečnímu přístupu. Tím ovšem není vyloučeno, že někdo může obchodovat podle citu od začátku. Pokud mu to funguje, tak proč ne. Ale nutné je to nejdříve otestovat na demu a nezkoušet to hned na živém účtu. Až když Vám něco funguje na demu, můžete to zkusit na živém účtu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *