CySEC nabádá nejen binární investory k opatrnosti

kyprKyperský regulační orgán CySEC nedávno vydal upozornění pro investory, aby byli při investování opatrní. CySEC má ve své působnosti drtivou většinu v EU regulovaných brokerů na binární opce, a proto je užitečné se podívat, co radí.

Na našich stránkách opakovaně nabádáme k opatrnému postupu při obchodování binárních opcí, nejdříve je třeba se seznámit s teoretickými základy a poté je třeba si připravit a otestovat na demo účtu obchodní strategii, než začneme obchodovat na živo s vlastními penězi.

V tomto duchu se nese také zpráva CySECu. Ten vyjádřil obavu, že se investoři můžou nechat zlákat k investování do komplexních finančních produktů, kterým nemusí rozumět a které nemusí odpovídat jejich potřebám. To se týká spíše jiných nástrojů, než jsou binární opce, protože ty jsou prosté, ale důležité je rozumět tomu, do čeho se pouštíme.

CySEC dále vyjádřil znepokojení ze skutečnosti, že některé finanční produkty doprovází agresivní marketingové taktiky, které můžou investory uvést v omyl.

Regulátor zdůraznil čtyři věci:

  1. Pokud investor nerozumí klíčovým vlastnostem nabízeného produktu a hlavním rizikům, neměl by investovat. Poplatky a komise jsou obvykle zakomponované do struktury produktů, a proto nemusí být na první pohled zřejmé.
  2. Investor by se neměl nechat vystavit tlaku, aby investoval, měl by aktivně odolávat všem agresivním marketingovým praktikám.
  3. Investor by si měl vždy zkontrolovat, že společnost, se kterou je v kontaktu, nebo se kterou má v úmyslu spolupracovat, má povolení nabízet investiční služby v jeho zemi. Může tak učinit návštěvou webových stránek národního regulačního orgánu (u nás ČNB).
    Pokud společnost nemá licenci nebo není regulovaná, je pravděpodobné, že nebude dodržovat pravidla pro ochranu investorů, a investoři spolupracující s takovou společností nemusí mít přístup k procedurám pro podávání stížností a k pojištění vkladů.
  4. Investor by si měl vzhledem ke skutečnosti, že k investiční činnosti může docházet prostřednictvím internetových platforem bez přímého kontaktu, jistý, že jsou produkty, do kterých hodlá investovat, pro něj vhodné.

CySEC se snaží i na druhé straně, nedávno aktualizoval také nařízení pro brokery, jak se mají chovat ve vztahu ke klientům, co se marketingu týče. To má ale samozřejmě dopady jen na ty regulované.

Shrnutí

Platí pořád to samé, nenechte se zlákat sliby o velkých výdělcích během krátké doby, své peníze svěřujte jen regulovaným subjektům a postupujte krok za krokem, nevrhejte se hned do živého obchodování. Cesta k ziskům vede přes učení a testování.

3 thoughts on “CySEC nabádá nejen binární investory k opatrnosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *