Distribuce zisků

equity
Připravte se na to, že equity nikdy nemá lineární průběh.

V dnešním článku se budeme zabývat jednou z několika záležitostí, které často dělají problémy nováčkům v obchodování binárních opcí, a tím je distribuce zisků.

Pro začátečníky zpravidla bývá první větší bariérou potřeba přijmout fakt, že ztráty jsou nedílnou součástí tradingu, žádný systém nenaděluje jen zisky. Akceptovat ztráty jako přirozenou součást obchodní strategie některým lidem trvá poměrně dlouho.

Když se to podaří, přichází další problém v podobě distribuce zisků a ztrát. Když máte systém, který dosahuje 70procentní úspěšnosti, určitě byste byli nejraději, kdyby z každých 10 obchodů bylo sedm zisků a tři ztráty. To by bylo pro psychiku velmi pohodové. Takhle to ale bohužel nefunguje.

Zisky a ztráty za sebou chodí různě a nikdo vám nikdy nemůže s jistotou zaručit, v jakých posloupnostech budou přicházet v rámci vašeho systému. Při úspěšnosti 70 procent se klidně může stát, že bude mít sérii 10 ztrát za sebou. A jindy zase třeba 20 ziskových obchodů za sebou.

Drawdown

Z tohoto pohledu bývá klíčový tak zvaný drawdown, neboli celkový pokles hodnoty účtu. Udává se v procentech a nás vždy pochopitelně zajímá jeho maximální hodnota, neboli o kolik procent kapitálu na účtu můžeme přijít, než náš účet (equity křivka) začne znovu stoupat a překoná své předchozí historické maximum.

Ani drawdown pochopitelně není hodnota, kterou vám někdo dokáže pro váš obchodní systém vyčíslit se stoprocentní jistotou. Vliv má nejen úspěšnost obchodního systému a distribuce zisků a ztrát, ale samozřejmě také míra vašeho rizika, kolik investujete do každého obchodu.

Vývoj equity vašeho obchodního účtu a maximální drawdown se dají počítat a různě simulovat pomocí různých programů (např. Market Software Analyser). Asi nejpoužívanější je Monte Carlo analýza, která vám mimo jiné řekne, jaký maximální pokles účtu můžete očekávat v závislosti na požadované míře spolehlivosti výpočtu.

Pro všechny tyto výpočty ale samozřejmě potřebujete statistické záznamy o svých předchozích obchodech, nebo alespoň výsledky backtestu.

Závěr

Účelem tohoto článku není závěr, že si potřebujete sehnat analytický software pro statistickou analýzu svých obchodních strategií. Podle nás to totiž ani není třeba, jedná se o pokročilou záležitost, kterou můžou využít ti, kdo už dokáží ziskově obchodovat a chtějí budovat nové či upravovat stávající systémy.

Tímto článkem jsme spíš chtěli upozornit na potřebu se nad distribucí zisků a ztrát zamyslet ve světle výše uvedených skutečností. Jako obchodníci binárních opcí si musíte uvědomit, že nemůžete čekat každý den, týden, dokonce ani měsíc zcela stejné výsledky, i kdybyste teoreticky měli pokaždé stejný počet obchodů.

Musíte být připraveni na to, že vás můžou potkat delší série zisků a ztrát. Pozor je třeba si samozřejmě dávat hlavně na ztráty. Ty můžou nejen způsobit nepříjemný pokles účtu (drawdown) o desítky procent, ale můžou také způsobit stagnaci trvající týdny nebo i pár měsíců, která nemusí být o nic méně příjemná a může do vás vnést pochybnosti o samotné strategii a obchodování.

Nejtěžší pochopitelně je rozeznat, jestli ztrátové období znamená běžný výkyv v rámci statistické pravděpodobnosti, nebo zda obchodní systém dlouhodobě není ziskový. S tím si můžete pomoct jedině tak, že svůj systém budete mít dobře otestovaný, a to nejen na historických datech, ale přímo také samotné binární opce na demo účtu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *