Jak obchodovat binární opce – 24. demystifikace indikátorů

Zájemci o binární obchodování a začátečníci mají přirozenou tendenci tíhnout ke komplikovaným obchodním strategiím a často podlehnou mylné představě, že je soubor křivek různých ukazatelů v grafu dovede k dlouhodobé ziskovosti.

Indikátory často působí jako něco mystického, jako něco, do čeho jejich tvůrce zakódoval tajné znalosti o fungování trhů. Na druhé straně z našich článků často vyčtete ne příliš velkou náklonnost k používání indikátorů, či přesněji řečeno konstatování, že jen malá menšina z nich může být užitečná.

Samozřejmě ale platí, že by měl každý používat to, co mu vyhovuje, či spíš to, co mu přináší zisky. Nicméně víme, že přehnaná očekávání můžou obchodníka svést na dlouhou cestu neúspěchů, kdy bude zkoušet desítky nebo stovky indikátorů, jeden za druhým, ve snaze najít zázračnou kombinaci, svatý grál.

Věřte především hlavně sobě a svým zkušenostem, ale pokud chcete v hojné míře používat ukazatele, měli byste mít u každého alespoň základní představu o tom, co představuje, jak je vypočítáván.

Burzy poskytují jen tři základní data – cenu, čas a obchodovaný objem – a drtivá většina ukazatelů používá jen tyto údaje, aby různými výpočty došla k odvozeným údajům, křivkám a jiným grafickým útvarům.

Špatná cesta je házet do grafu jeden indikátor za druhým a hledat, jaké jejich vyjádření či interakce by mohly být dobrými vstupy do obchodů. Primární musí vždy zůstat cena. A pokud už nějaký ukazatel použijete, uvědomte si, co reprezentuje. Ukážeme si to na příkladech.

MACD

MACD
MACD

MACD neboli Moving Average Convergence – Divergence je jedním z těch indikátorů, které mají zajímavé grafické zobrazení, které může vyvolávat dojem, že se jedná o něco velice sofistikovaného. Jak ale vyplývá z anglického názvu, zobrazuje konvergenci a divergenci klouzavých průměrů.

Pokud si MACD zobrazíte v Metatraderu, uvidíte histogram a jednu MACD křivku. A když se podíváte do nastavení ukazatele, uvidíte, že můžete nastavit hodnotu pro: rychlá EMA, Pomalá EMA a MACD SMA. Exponenciální a klouzavé průměry ceny a MACD jsou tedy vše, co tento ukazatel používá pro svůj výpočet (detaily např. zde).

Jinými slovy jde o to, jak se cena chová ve vztahu k různým průměrům, a jak se tyto průměry chovají vůči sobě, to je vše. Když si klouzavé průměry zobrazíte přímo v grafu, můžete získat podobné informace, ale indikátor nabízí trochu víc. Nemůžete se ale spolehnout na to, že vždy, když křivka kříží nulovou osu nebo histogram, že můžete nakupovat Call nebo Put binární opci.

CCI

CCI
CCI

Mezi populární oscilátory patří také CCI neboli Commodity Channel Index.

U CCI nastavujete jen jeden parametr, periodu, tedy za kolik posledních časových úseků se má počítat klouzavý průměr, k jehož hodnotě je poměřován cenový pohyb.

Zjednodušeně jde o to, jak cena osciluje kolem určitého klouzavého průměru.

Opět, když si klouzavý průměr zobrazíte přímo v grafu, můžete získat podobné informace, ale indikátor nabízí trochu víc.

Ovšem ani tady nemůžete definovat vstupy jen na základě chování CCI.

Závěr

Pokud se rozhodnete pro vyzkoušení jakéhokoliv ukazatele, zjistěte si alespoň rámcově, co představuje a jak je počítán. Žádný ukazatel vám nevykouzlí jinak neznámá data, jen různými výpočty dospěje k jiné prezentaci těch základních. To může být užitečné jako pomůcka, ale nespoléhejte se na to, že vám samotné indikátory zajistí dlouhodobé zisky, v první řadě je třeba vnímat cenu a její pohyby.

A určitě neobchodujte jen podle základních pouček tvůrců ukazatelů, jako například: „Když je RSI nad hodnotou x v překoupené zóně, můžete prodávat,“ a podobné. Ukazatele můžou například pomoct jako impulsy nebo filtry, když cena reaguje na důležitých úrovních.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *