Co jsou kryptoměny

Seriál

  1. Co jsou kryptoměny – právě čtete
  2. Jak fungují kryptoměny
  3. Jak vydělávat peníze na kryptoměnách
  4. Zásady bezpečnosti při nakládání s kryptoměnami
  5. Jakou zvolit peněženku na kryptoměny

O kryptoměnách můžete najít mnoho odborných článků, ale pro laika je často těžké pochopit jejich skutečnou podstatu a přínosy. Jednoduše kryptoměny vysvětlíme v tomto článku.

Kryptoměn existuje velké množství a jsou mezi nimi různé nuance, základy si proto vysvětlíme v obecné rovině, která platí například pro bitcoin.

Co je kryptoměnaCo je kryptoměna

Jedná se o měnu, která existuje výhradně v digitální podobě, žádné bankovky nebo mince nemá. Záznamy o této kryptoměně tedy samozřejmě existují také jen v digitální podobě, jsou zapisovány do tak zvaného blockchainu.

Blockchain si představte jako velkou účetní knihu v elektronické podobě, existuje tedy jen v počítačích. Tato účetní kniha obsahuje záznamy o všech transakcích s danou měnou. Lze z ní tedy zjistit, kolik k jakému účtu patří peněz a jak se peníze mezi účty přesouvaly.

A teď přichází to podstatné, co činí technologii kryptoměn tak zlomovou. Účetní kniha, kterou jsme si právě popsali, je šifrovaná a její identické kopie se nacházejí na velkém počtu různých počítačů po celém světě.

A tato účetní kniha je zároveň programem, který zajišťuje, že přístup k jednotlivým účtům a vytváření transakcí má vždy jen držitel speciálního klíče, nikdo jiný. Ani správce knihy, protože de facto nikdo takový neexistuje, kniha je decentralizovaná.

Co z toho všechno plyne? Čtěte dál.

Výhody kryptoměn

Nezfalšovatelnost a bezpečnost

Jak jsme uvedli, kryptoměny jsou decentralizované, kopie jejich účetních knih jsou udržovány na mnoha různých počítačích. Tyto kopie se automaticky aktualizují, aby v nich vždy byly zapsány všechny transakce. To znamená, že kdybyste chtěli záznamy zfalšovat, muselo by se vám to podařit ve všech kopiích účetní knihy (nebo alespoň ve většině) a v jednom okamžiku, jinak síť začne hlásit nesrovnalosti mezi záznamy a váš pokus bude neúspěšný.

Uvedli jsme také, že jsou záznamy v účetní knize šifrované. Používají tak zvané hashování (kontrolní součty) a záznamy jsou zapisované do menších bloků, které jsou na sebe postupně navazovány. Takže i kdyby se vám podařilo něco přepsat v jednom bloku, „rozsvítí se červené světlo“ u všech navazujících bloků, protože nebudou souhlasit kontrolní součty. Kontrola je tedy dvojí, v rámci účetní knihy mezi bloky a díky porovnávání záznamů mezi všemi kopiemi účetní knihy. Všechno musí souhlasit.

Z těchto důvodů jsou kryptoměny považovány za nezfašlovatelné a naprosto bezpečné. Je považováno za nemožné, aby někdo prolomil šifrování účetní knihy a zároveň zabezpečení tisíců a více počítačů, na kterých jsou uloženy kopie knihy, a to všechno v jednom okamžiku, aby dokázal zfalšovat transakce, a tímto způsobem odcizil peníze. Záznamy v blockchainu jsou tak bezpečné, že se na ně nebojí spolehnout ani banky.

Transparentnost

Kryptoměny jsou zpravidla stoprocentně transparentní v tom smyslu, že jsou jejich účetní knihy se všemi záznamy veřejně k dispozici. Kdokoliv se tedy kdykoliv může podívat, kolik jednotek měny je v oběhu, jaké probíhají transakce, mezi jakými účty (nejsou vidět vlastníci účtů, jen čísla účtů) a tak dále. To umožňuje naprostou veřejnou kontrolu a znemožňuje například tajné emise nových jednotek měny a podobně.

Rychlost a nízká cena transakcí

Jelikož jsou kryptoměny pouze digitální, včetně svých účetních knih, je logické, že transakce můžou díky internetu probíhat v reálném čase, tedy okamžitě, a za velmi nízkých nákladů. To platí obecně, ale samozřejmě záleží na podmínkách konkrétní kryptoměny a její sítě, například bitcoin je už dnes pomalý a na poplatcích za převody drahý. Jsou ale jiné kryptoměny, jako ripple, které jsou šité na míru finančním převodům a které jsou stále velmi rychlé a levné.

Decentralizace a absence centrální autority

Na závěr výčtu výhod kryptoměn se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. Uvědomme si, že když jde o peníze, lidé si nevěří. Proto jsme doposud vždy potřebovali třetí stranu, nějakou autoritu, které jsme mohli správu peněz svěřit a věřit jí. Zpravidla tedy banku. Když vám má někdo poslat peníze na účet, banka je ten, kdo s patřičnou váhou řekne, zda peníze skutečně přišly nebo ne, což pak zjistíte na výpisu svého účtu. Platit si takovou třetí stranu/centrální autoritu stojí hodně peněz a zpomaluje to všechny procesy.

Kryptoměny ale žádnou banku nebo jinou centrální autoritu z pohledu důvěry nepotřebují. Jejich technologie zajišťují, že i když záznamy v účetní knize nespravuje žádná centrální autorita, není možné je falšovat nebo jakkoliv s nimi manipulovat. To platí nejen pro převody, ale také například pro emisi nových jednotek měny.

A to je ta mimořádná věc, protože díky tomu můžou být převody rychlé, levné a bezpečné. Pomocí blockchainových technologií pak lze evidovat prakticky jakékoliv vlastnictví, nemusí jít jen o digitální měny, a to se všemi výše uvedenými výhodami.

Shrnutí

Kryptoměny jsou digitální měny založené na šifrované decentralizované elektronické účetní knize, jejíž kopie se udržují na mnoha různých počítačích. Algoritmy sítě kryptoměny pak automaticky zajistí, že není možné záznamy nijak falšovat. A při tom není zapotřebí žádné centrální autority, která by nad účetní knihou dohlížela, takže jsou převody peněz rychlé, levné a bezpečné.