Protitrendové obchody na binárních opcích

protitrendNěkolikrát jsme na našich stránkách vyslovili názor, že je zejména pro začátečníky lepší se při stavbě strategie pro obchodování binárních opcí držet trendů.

To pořád platí, ale vzhledem k charakteru binárních opcích, kdy nezáleží na velikosti cenového pohybu, není třeba se bát experimentovat a testovat (samozřejmě na demo účtu) i protitrendové vstupy do obchodů.

Když obchodujete s jinými nástroji, rozhodujete o svých výstupech, a to jak ve ztrátě, tak v zisku. Takže vaší snahou bude dosahovat co nejlepšího RRR (Risk Reward Ratio – poměr rizika o potenciálnímu zisku), protože pak vám stačí nižší úspěšnost obchodů. Ono to je samozřejmě do jisté míry nepřímo úměrné, čím vyšší RRR, tím nižší úspěšnost, takže úkolem je spíš najít optimum.

To ale není podstatné, jde spíš o to, že se snažíte obchodovat v rámci trendu právě proto, abyste mohli dosahovat co nejpříznivějšího RRR. Jinými slovy chcete co nejmenší pohyby proti vám a co největší ve vašem směru.

U binárních opcí je to ale jinak, u nich nezáleží na velikosti pohybu ceny, takže trend už není z pohledu obchodníka tak významný. Jistě, ve směru trendu vám jde o pravděpodobnost, že cena bude pokračovat určitým směrem.

Ale v rámci trendů téměř vždy nastávají cenové korekce, třeba u klouzavých průměrů si můžete všimnout, že se cena pravidelně vrací k jejich linkám. A zatímco z pohledu jiných nástrojů nemusí takovéto korekce nabízet dostatečně příznivý RRR, u binárních opcí je situace jiná.

Tím nechceme říct, abyste přestali obchodovat podle trendů a vrhali se hned proti nim, ale jedná se o úhel pohledu, který může být zajímavý. Sami zkoušíme i protitrendové přístupy a podle našich dosavadních zkušeností je opravdu snazší postavit ziskovou protitrendovou strategii na binárních opcích než třeba na spot Forexu.

Můžete si sami zkusit se nad podobným stylem zamyslet při práci s grafy, podívejte se třeba na možné případy protitrendových obchodů v kombinaci se S/R úrovněmi.

V příkladu na obrázku s pivoty vidíte, že cena sice trendovala směrem dolů, přesto na důležitých úrovních udělala mírné korekce. Najít dobré vstupy s binární opcí je v takových případech jednodušší než u klasického obchodování, kde musíte honit příznivé RRR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *